kaikki taiteen tekeminen alkaa .

Tämä on Taidekehystämö S. Halttusen henkilötietolain (10 § ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 02.01.2016. Viimeisin muutos 23.03.2022

1. Rekisterinpitäjä

Taidekehystämö S. Halttunen
Sammontie 3
28400 Ulvila
Puh. 02 632 4430

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Taidekehystämö S. Halttunen
Sami Halttunen
Sammontie 3
28400 Ulvila
Puh.02 632 4430

3. Rekisterin nimi

taidepiste.fi asiakasrekisteri

rekisteriin kuuluu:

 • taidetarvikkeet.org sekä taidepiste.fi -uutiskirjeen tilaajat

 • rekisteri sisältää myös taidetarvikkeet.org sekä taidepiste.fi kaikki tilausrekisteriasiakkaat.

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on:

 • henkilön suostumus
 • rekisterinpitäjän oikeutettu etu, asiakassuhde

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on asiakassuhteen hoito, asiakasyhteydenpito ja markkinointi

5. Rekisterin tietosisältö

-asiakasnumero
-nimi
-osoite
-sähköpostiosoite
-puhelinnumero
-suoramarkkinointilupa
-muut asiakkaan itsensä antamat tiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. verkkokaupan tilauksista, www -lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisten median palvelujen kautta, asiakastapaamisissa ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa. Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä ja tiedostot on suojattu yritystoiminnassa normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka myönnetään vain rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvalle, jonka asemaan ja tehtäviin mainittu käyttöoikeus liittyy.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa.)

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyllä on muut EU:n yleisentietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojenkäsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa.)

Etkö löydä vastausta kysymykseesi? Ota meihin yhteyttä:

Meille on tulossa myöhemmin Chat -palvelu

0
  Ostokset
  Sinulla ei ole ostoksiaPalaa kauppaan
  Scroll to Top
  Verified by MonsterInsights